haibikeLogo

SUPERSPORT
YAMAHA
YZF 1000 R1 - M NOVITA'
YAMAHA
YZF 1000 R1 NOVITA'
YAMAHA
YZF 600 R6 ABS
YAMAHA
YZF R3 ABS
YAMAHA
YZF 125 R ABS MONSTER
YAMAHA
YZF 125 R ABS
YAMAHA
YZF 125 R ABS PROMO

SPORT ROADSTER
YAMAHA
MT 10 ABS SP
YAMAHA
MT 10 TOURER ED.
YAMAHA
MT 10 ABS
YAMAHA
MT 09 ABS SP
YAMAHA
MT 09 ABS
YAMAHA
MT 07 A ABS
YAMAHA
MT 07 A ABS 35KW
YAMAHA
MT 03 ABS
YAMAHA
MT 125 ABS

NIKEN
YAMAHA
NIKEN GT
YAMAHA
NIKENSPORT TOURING
YAMAHA
TRACER 900 GT ABS
YAMAHA
TRACER 900 ABS
YAMAHA
TRACER 700 GT ABS
YAMAHA
TRACER 700 GT ABS 35KW
YAMAHA
TRACER 700 ABS
YAMAHA
TRACER 700 ABS 35Kw
YAMAHA
FJR 1300 AS abs
YAMAHA
FJR 1300 AE abs
YAMAHA
FJR 1300 A abs
YAMAHA
YS 125

ADVENTURE
YAMAHA
XTZ 700 TENERE
YAMAHA
XT 1200 ZE RAID EDITION
YAMAHA
XT 1200 ZE SUPERTENERE
YAMAHA
XT 1200 Z abs

SPORT HERITAGE
YAMAHA
XSR 700 TRIBUTE
YAMAHA
XSR 700 TRIBUTE 35Kw
YAMAHA
XSR 900 ABS
YAMAHA
XSR 700 ABS
YAMAHA
SCR 950 ABS PROMO
YAMAHA
XV 950 R ABS
YAMAHA
XJR 1300 RACER
YAMAHA
XV 950 RACER ABS PromozioneCROSS
YAMAHA
YZ 250 F
YAMAHA
YZ 250 LC
YAMAHA
YZ 125 LC
YAMAHA
YZ 65
YAMAHA
YZ 85 LW
YAMAHA
PW 50
YAMAHA
TT R 50 E
YAMAHA
TT R 110 E
YAMAHA
TT R 125 LW
YAMAHA PROMO
YZ 450 F PROMOZIONE
YAMAHA PROMO
YZ 250 F PROMOZIONE

T-MAX
YAMAHA
T MAX 530 SPORT EDITION
YAMAHA
T MAX 530 DX abs
YAMAHA
T MAX 530 SX abs
YAMAHA
T MAX 530 abs

Yamaha

Haibike